Velden zijn niet correct ingevuld

Het maken van een goed grafisch ontwerp

Een grafisch ontwerp maken dat aansluit bij de wensen van de klant en tegelijkertijd de beoogde doelgroep aanspreekt is een hele opgave. De vormgevers van VisualMedia zien dit graag als een uitdaging. In dit artikel zullen we stap voor stap bekijken hoe wij deze uitdaging aangaan.

Om tot een goed ontwerp te komen zijn er allerlei aspecten waar de vormgever rekening mee moet houden. Creativiteit, inzicht en kennis zijn vaardigheden die hij daarbij nodig heeft.

Een vormgever let op zaken als: waar komen bepaalde onderdelen (logo, menu en andere onderdelen)? Hoe komen deze er uit te zien? Past het ontwerp bij de doelgroep? Ondersteunt het ontwerp de doelstellingen van de klant? Met deze en andere vragen in het achterhoofd, wordt er een ontwerp gemaakt. Maar voordat er ook maar iets ontworpen is, wordt er een heel proces doorlopen.

Vragen, onderzoeken, brainstormen en weer opnieuw

Voordat wij daadwerkelijk beginnen met het opstarten van ons favoriete ontwerpprogramma Photoshop, beginnen wij eerst met het inventarisatieproces. We willen zoveel mogelijk informatie inwinnen via de klant en internet. Zo kunnen we ons een goed beeld vormen van de organisatie, de branche, de doelgroep en de doelstellingen.

Blauwdruk van de website

Als alle informatie geïnventariseerd is, beginnen wij met een zogenaamd wireframe. Een wireframe is een digitale bouwtekening van de website. Hierin worden de posities van onderdelen van de website gedefinieerd. Exacte afmetingen en kleuren zijn hier nog niet belangrijk.

Deze stap is zeer belangrijk, omdat hiermee in een vroeg stadium al problemen gesignaleerd kunnen worden op het gebied van navigatie, aanwezige informatie en doelstellingen van de website. Vooral bij webwinkels is dit al meerdere malen een waardevol gereedschap gebleken. "De wireframes gaven ons een heldere kijk op de opbouw van de website en een duidelijk beeld van de posities van alle onderdelen", aldus Vincent van Vipa Deuren.

Grafisch ontwerp

Back to basics

Als de informatie compleet is en de structuur duidelijk, dan kan de vormgever eindelijk zijn creatieve geest aan het werk zetten. De website gaat visueel vorm krijgen. Dit begint met schetsen op papier (ja, wij gebruiken af en toe nog potlood en papier). De schetsen geven de vormgever een completer beeld van hoe de verschillende onderdelen zich binnen een pagina met elkaar verhouden. Moet het menu nadrukkelijk aanwezig zijn of mag deze subtieler getoond worden?

Photoshoppen

Na het schetsen is het tijd om te Photoshoppen. Daarbij wordt goed gelet op kleur, contrast en uitlijning. Als de uitlijning niet klopt, dan zal de website rommelig en onduidelijk overkomen. Een beperkt aantal pagina’s wordt gedetailleerd uitgewerkt. Het gaat dan vaak om pagina’s die duidelijk van elkaar verschillen, zoals de homepage, een productpagina en/of een contentpagina.

De website komt tot leven

Als de Photoshop ontwerpen zijn uitgewerkt en goedgekeurd, worden deze handmatig omgezet naar webpagina’s. Elk onderdeel van een pagina moet daarbij apart worden opgemaakt. Als de hele website is opgezet, geeft de vormgever het stokje door aan de programmeurs.

Na vele uren hard werken

Een website ontwerpen lijkt heel eenvoudig. Maar voordat er ook maar iets wordt vormgegeven, hebben wij samen met de klant al een heel proces doorlopen. De wensen en doelstellingen van de klant komen via diverse stappen uiteindelijk samen in een grafisch ontwerp. En dat het er uiteindelijk ook nog goed uitziet, is mooi meegenomen!Naar overzicht