Velden zijn niet correct ingevuld

Is uw website klaar voor de mobiele revolutie?

In 2011 zijn tweemaal zo veel internetters via hun smartphone online als in het afgelopen jaar. Meer dan de helft van de internetters gebruikt sociale netwerksites, maar het aantal mobiele internetters via de laptop stijgt al jaren nauwelijks. Als men dus 'onderweg' gebruik maakt van internet, gebeurt dit via de smartphone.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, dat becijferde dat in 2011 43 procent van de internettende Nederlanders van internet gebruik maakt via zijn mobiele telefoon. In totaal gebruikt in 2011 de helft van de internetters mobiele apparatuur om het internet op te gaan, wat een stijging is ten opzichte van 2010, toen 36 procent van de ondervraagden mobiel internet gebruikte. Een internetgebruiker wordt gedefinieerd als iemand die in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek gebruik heeft gemaakt van het internet, waarbij leeftijden van 12 tot 74 jaar worden meegenomen.

Opvallend is dat mobiel internet via de laptop niet meer toe lijkt te nemen. In 2008 werd nog een stijging van 13 naar 19 procent genoteerd, maar daarna groeide het aantal gebruikers nauwelijks. Momenteel maakt 21 procent van de internettende bevolking gebruik van mobiel internet via de laptop. 

Ook blijkt dat meer dan de helft van de internetters gebruik maakt van sociale netwerksites. Voor jongeren tot 25 is dit zelfs 88 procent. Daarnaast blijft het percentage internetters dat online winkelt langzaam stijgen; in 2011 komt dit uit op 79 procent.Naar overzicht