Velden zijn niet correct ingevuld

Welke Hoogeveense politieke partij wint het online in 2014?

Het is inmiddels vier jaar geleden dat ik in de aanloop naar de Hoogeveense Gemeenteraadsverkiezingen van 2010 de online activiteiten van alle Hoogeveense politieke partijen onder de loep nam. De VVD bleek toen online het sterkst. Vandaag is het de dag van de Gemeenteraadsverkiezingen 2014. De hoogste tijd om te kijken wat er in die vier jaar veranderd is en welke partij de kiezer via hun website het beste informeert.

De uitslag in 2010

In het onderzoek van 2010 keek ik vrij breed naar de diverse online activiteiten van de partijen en raadsleden. De VVD scoorde destijds punten met hun goede informatievoorziening, waarbij ze op de voet werden gevolgd door de SP. Een gedeelde derde plek was er voor het CDA en GroenLinks en de ChristenUnie scoorde ook nog een voldoende. De PvdA scoorde een kleine onvoldoende, terwijl er voor Gemeentebelangen nog veel meer verbeterpunten waren. De grote verliezers waren D66, die de kiezer online niet serieus nam, en de SGP, die helemaal geen website had. 

Het onderzoek van 2014

Voor dit onderzoek heb ik de websites van de Hoogeveense politieke partijen weer bekeken in de rol van oriënterende kiezer, maar dit keer ligt de nadruk alleen op het allerbelangrijkste: de informatie. 

Online informatie wordt door bezoekers van websites doorgaans meer snel gescand dan nauwgezet gelezen. Een partij moet hier rekening mee houden door, naast het verkiezingsprogramma, ook hun belangrijkste speerpunten onder de aandacht te brengen. Voor de bezoeker die meer wil weten, moet het duidelijk zijn waar het verkiezingsprogramma te lezen is. 

Aangezien er op een persoon van een partij gestemd moet worden, zal er ook wat informatie over de kandidaat-raadsleden beschikbaar moeten zijn. En omdat een raadslid als volksvertegenwoordiger goede contacten moet onderhouden met de samenleving, moet het eenvoudig zijn om contact op te nemen via zowel telefoon en e-mail als social media. 

Om het onderzoek af te kaderen, hebben we niet gekeken naar de vormgeving van de website, de vindbaarheid in zoekmachines, de inzet van social media, de reactiesnelheid bij vragen of hoe de raadsleden zich online profileren. De beschouwingen staan hieronder per partij in alfabetische volgorde.


CDA Hoogeveen

CDA

Bij binnenkomst op de website van het CDA Hoogeveen wordt de verkiezingsinformatie duidelijk aangegeven. Het verkiezingsprogramma is snel te vinden, maar wordt helaas alleen als PDF-bestand aangeboden. Het programma telt 13 pagina’s en dat is toch best lang voor een ‘speerpuntenprogramma’ zoals ze het zelf noemen. Kortere speerpunten ontbreken op de website, dus je moet toch eerst behoorlijk wat informatie lezen om te weten wat het CDA wil. 

In het nieuwsarchief is goed te zien dat de CDA’ers sinds 2005 consequent elke maand meerdere nieuwsberichten plaatsen. Dat verdient een groot compliment. Wel staat de reactiemogelijkheid uit en dat nodigt natuurlijk niet uit tot interactie. Links naar social media zijn duidelijk aanwezig; alleen het abonneren op de nieuwsbrief kan duidelijker en eenvoudiger.

De lijst met kandidaten is duidelijk vindbaar, maar over de kandidaten zou nog wat meer relevante informatie gegeven mogen worden. De traditionele contactmogelijkheden zijn aanwezig, maar links naar hun persoonlijke twitteraccounts ontbreken.

www.cdahoogeveen.nl


ChristenUnie

CU

De ChristenUnie heeft de verkiezingsinformatie ook duidelijk op de website gezet. Je kan direct doorklikken naar het verkiezingsprogramma. Daar vind je ook een speerpuntenprogramma, dat veel duidelijker is dan het verkiezingsprogramma van maar liefst 47 (!) pagina’s. De speerpunten zijn ook via een video te bekijken.

Qua actualiteit zit het online ook goed bij de ChristenUnie. De nieuwsvoorziening is actueel, er zijn links naar Facebook en je kan je abonneren op de nieuwsbrief. Reageren op artikelen is niet mogelijk.

De kandidaten zijn ook duidelijk te vinden en over de top 5 kandidaten is zowaar een achtergrondverhaal aanwezig. Ook zijn er links naar social media waarop de kandidaat te vinden is.

hoogeveen.christenunie.nl


D66 Hoogeveen

D66

In de vorige test was ik zeer kritisch op de online aanwezigheid van D66 Hoogeveen. Anno 2014 hebben ze zichtbare stappen ondernomen om dat te verbeteren. De standpunten zijn duidelijk en onderverdeeld in 9 thema’s. Per thema wordt een duidelijk speerpunt uitgelicht. Het is prettig leesbaar, duidelijk en mooi opgezet. Veel later kwam ik er pas achter dat D66 ook een verkiezingsprogramma heeft. Dit zit echter verstopt onder Publicaties, is alleen als PDF-bestand beschikbaar en beslaat 21 pagina’s. Een groot contrast met de duidelijke standpunten elders op de site.

De nieuwsvoorziening is nog wel erg karig. Manieren om op de hoogte te blijven via social media of een nieuwsbrief zijn er misschien wel, maar niet duidelijk aanwezig. Reageren op artikelen is ook bij D66 niet mogelijk.

De kandidaten zijn makkelijk te vinden en zijn voorzien van een kort persoonlijk verhaal en links naar social media.

hoogeveen.d66.nl


Gemeentebelangen Hoogeveen

GB

Bij Gemeentebelangen moet je even goed kijken waar de verkiezingsinformatie staat. De website is behoorlijk vol met informatie, maar de knop voor de verkiezingen staat wel op de meest in het oog springende plek: linksboven. Als een van de weinige partijen kun je bij Gemeentebelangen het verkiezingsprogramma direct online lezen op de website (en naar keuze in het Drents). Voor wie dat wil is het ook te downloaden in PDF-formaat; een goede oplossing. Het blijft wel veel informatie om te lezen, want een korte samenvatting of een lijst met speerpunten is niet aangetroffen. 

Onder actueel nieuws zijn enkele losse berichten te vinden zonder datumaanduiding en er is geen duidelijk archief met oudere berichten te vinden. Het lezen van en navigeren tussen nieuwsberichten is onnodig lastig gemaakt. Er zijn wel links naar social media.

De kandidaten staan wel genoemd bij de kieslijst, maar verder ontbreken persoonlijke informatie en eventuele contactmogelijkheden.

www.gemeentebelangenhoogeveen.nl


GroenLinks Hoogeveen

Groenlinks

Bij GroenLinks staat de verkiezingsinformatie ook direct duidelijk op de homepage. Het programma is online te lezen en als PDF-bestand te downloaden, maar dit is ook bij GroenLinks een vrij lang verhaal. Onder de kop Uitgelicht blijken ook nog 10 speerpunten te staan. Inhoudelijk prima, maar deze zouden duidelijker op de homepage moeten worden getoond. 

De nieuwsvoorziening is goed op orde; al is dat buiten verkiezingstijd wel met minder regelmaat. Zichtbaar reageren op artikelen is ook bij GroenLinks niet mogelijk. Duidelijke links naar de social media van GroenLinks ontbreken. Ze blijken er wel te zijn, maar staan onlogisch op de pagina Afdeling. 

De kandidaten zijn duidelijk te vinden, maar vreemd genoeg ontbreekt juist bij de nummers 1 en 2 van de kieslijst een persoonlijk verhaal. Persoonlijke contactinformatie is ook niet in alle gevallen aanwezig.

hoogeveen.groenlinks.nl


PvdA Hoogeveen

PvdABij de PvdA wordt op de homepage duidelijk gelinkt naar de verkiezingsinformatie. In tegenstelling tot de rest van de website is dit echter onoverzichtelijk opgezet. Het verkiezingsprogramma staat bijvoorbeeld ergens onderaan de pagina. Helaas is het niet online te lezen, maar alleen beschikbaar als een PDF-bestand. Voor een duidelijker overzicht van de speerpunten kan men terecht bij de standpunten. Hier had nog wel duidelijker gemaakt mogen worden hoe de PvdA deze standpunten denkt te gaan bereiken. 

De nieuwsvoorziening is prima verzorgd en wordt goed bijgehouden. En warempel, een bezoeker kan indien gewenst ook reageren op artikelen. Links naar social media zijn ook aanwezig op een plek waar je ze mag verwachten. Dat betekent een maximale score op het deelgebied Actualiteit.

Een duidelijke, directe link naar de kandiaten ontbreekt op de homepage of op de speciale verkiezingspagina. Ze bllijken te vinden door eerst naar Wie is Wie te gaan en dan naar Kandidaten 2014. Jammer dat daar slechts over een enkele kandidaat meer te lezen is. Persoonlijke links naar social media ontbreken.

hoogeveen.pvda.nl


SGP

De SGP schijnt in Hoogeveen ook mee te doen aan de verkiezingen, maar ze hebben geen eigen lokale website. 


SP Hoogeveen

SPOp de homepage van de SP Hoogeveen staan, onder een grote foto van de lijsttrekker, de belangrijkste speerpunten vermeld die helaas niet gelinkt zijn aan een toelichting. Het verkiezingsprogramma staat hier ook bij en is alleen als PDF-bestand te lezen. 

De nieuwsvoorziening is prima en er kan gereageerd worden op artikelen. Links naar sociale media zijn te vinden in het menu. De kandidaten zijn makkelijk te vinden en voorzien van een persoonlijk verhaal (de eerste 10). Er zijn geen links aanwezig naar sociale media van kandidaten. 

hoogeveen.sp.nl


VVD Hoogeveen

VVDAls laatste hebben we gekeken naar de winnaar van het vorige online onderzoek. Een grote knop op de homepage wijst de bezoeker duidelijk de weg naar het verkiezingsprogramma. Ook bij de VVD is dit alleen als PDF-bestand te downloaden en niet direct op de website te lezen. Een kortere lijst met speerpunten ontbreekt. De VVD heeft wel de standpunten uit de Stemwijzer overgenomen op de eigen website en toegelicht. Een goed idee, omdat dit juist belangrijke punten zijn die leven onder de bevolking en erg concreet zijn. Hiervoor krijgt de VVD een bonuspunt.

Er wordt regelmatig nieuws geplaatst, er kan gereageerd worden op nieuws en men kan op de hoogte blijven via een nieuwsbrief en social media.

Kandidaten zijn makkelijk te vinden en voorzien van een persoonlijk achtergrondverhaal. Links naar de kandidaten op sociale media ontbreken.

hoogeveen.vvd.nl


De uitslag

De ChristenUnie is in dit onderzoek de nipte winnaar. Zij hebben online hun informatievoorziening het beste voor elkaar. Ze bieden zowel een verkiezingsprogramma aan als een beter leesbare variant in de vorm van een speerpuntenprogramma.

Het zou nog mooier zijn als zowel de speerpunten als de het verkiezingsprogramma ook online op de website te lezen zouden zijn. Maar verder is er online weinig op aan te merken.  

De volledige uitslag: 

  1. ChristenUnie
  2. GroenLinks
  3. SP en VVD
  4. PvdA
  5. D66
  6. CDA
  7. Gemeentebelangen
  8. SGP

GroenLinks scoorde het beste op het informeren over het programma en de speerpunten. Op andere gebieden scoorden ze echter net iets lager dan de winnaar, waardoor ze een half punt tekort kwamen voor een (gedeelde) eerste plek. 

De SP deed het net als 4 jaar geleden weer prima. Met een duidelijkere toelichting op de speerpunten zou er nog hoger gescoord zijn. De VVD eindigde met evenveel punten op de derde plek. Bonuspunten waren er voor de toelichting op de Stemwijzer, maar het toevoegen van speerpunten zou voor nog meer punten gezorgd hebben,

De PvdA scoorde vier jaar geleden een onvoldoende, maar heeft inmiddels aansluiting gevonden bij de landelijke partijwebsite. Dat heeft ook de informatievoorziening sterk verbeterd. Qua actualiteit scoorde de partij het hoogste in dit onderzoek; verbeterpunten zijn er vooral op het vlak van de snelle vindbaarheid van de informatie en de karige informatie over de kandidaten.

Een andere grote stijger is D66 die nu ook bij de landelijke partijwebsite is aangesloten. De indeling van standpunten in thema's is duidelijk en prettig leesbaar. Een groot gemis is echter een duidelijke link naar het verkiezingsprogramma. Ook de nieuwsvoorziening moet nog beter op gang komen.

Het CDA eindigt dit keer misschien niet zo hoog als de vorige keer, maar scoort zeker geen onvoldoende. Maar wat echt beter moet is het aanbieden van informatie over het programma en de speerpunten. 

Aan de SGP konden we geen punten toekennen zonder een eigen website.

Meer zeggen met minder

Al met al is het niveau ten opzichte van vier jaar geleden zeker gestegen. Toch zouden de partijen er goed aan doen om de manier waarop de bezoeker online 'leest' in het achterhoofd te houden. Om de eigen standpunten goed naar voren te laten komen, moet er nog veel meer tekst geschrapt worden. Van wat men overhoudt kan dan de helft nog worden weggegooid. Zo wordt de kans groter dat er na een bezoek aan de website iets is blijven hangen van waar de partij voor staat in Hoogeveen. 

Over de uitslag kan worden gecorrespondeerd. Heeft u dus vragen, stel ze gerust.

Wij wensen iedereen een mooie verkiezingsdag!Naar overzicht